14 Words Global Network

14-те закона на арийската етика

1. Не почитай други богове, освен боговете на твоя Народ. Или чуждите богове ще те унищожат.
2. Законите на природата са доказателство за Божествения замисъл. Света е творение на Всевишния. 3. Постъпвай благородно и винаги мисли за възможните последствия. Така резултатите от твоите деяния ще живеят и след като напуснеш Мидгард.
4. Живей в реалността на този живот; не се страхувай от съдбата си. Страха е за глупаци и страхливци; доблестния човек смело среща волята на Норн.
5. Обичай, защитавай, умножавай и разпространявай своя Народ. Природните инстинкти забраняват смесването на кръвта и саморазрушението.
6. Бъди честен, дисциплиниран, щедър и верен на приятелите си. Арийският дух се стреми към съвършенство във всичко.
7. Пази своята история, наследството и расовата си принадлежност. Това ти е дарено от предците ти: те ще паднат с теб, или ще възстанат с теб.
8. Почитай паметта на своя Род, особено на тези, които са отдали живота или свободата си за Народа си. Твоята раса живее в твоята кръв, в твоята воля.
9. Уважавай мъдростта на по-възрастните. Всеки миг от живота ти свързва безбрежно минало с безкрайно бъдеще.
10. Почитай своята съпруга, грижи се за семейството си и не си лягай преди караниците в семейтсвото да са разрешени. Твоето семейство е твоето предназначение.
11. Да бъде словото и волята ти. Твоята Вяра минава през Честта ти и Силата на характера.
12. Бъди хитър и се дръж като лисица с враговете си и чуждите. Тяхната цел е твоята смърт.
13. Храни, защитавай и почитай своята Родина. Това изисква Закона на твоята земя.
14. Живей в хармония с Природата и Народа си и не с примирявай със злото. Живота на расата е твоята вечна борба.