14 Words Global Network

88 zapovijedi

Dok bela rasa ne shvati da postoji samo jedan izvor u kome možemo pronalaziti večne istine, neće biti mira ni stabilnosti na Zemlji. U nepromenljivim Zakonima Prirode nalaze se ključevi života, reda i razumevanja. Reči ljudi, čak i onih koje neki smatraju “nadahnutima”, podložne su prevodima, dodavanjima,menjanjima i iskrivljivanjima raznih smrtnika. Stoga, svako pisanje ili uticaj, prošli ili moderni, mora proći kroz test usklađenosti sa Zakonom Prirode. Beli ljudi širom sveta moraju kolektivno shvatiti da su oni podjednako podložni surovim Zakonima Prirode, isto kao i svako drugo biće u svemiru, inače neće osigurati mir, stabilnost, pa čak ni svoj opstanak. Svet je u plamenima, jer rase, narodi i kulture bivaju prisiljeni da prkose svojim prirodom stečenim instinktima čiji je zadatak osigurati samopreživljavanje. Mnogi ljudi dobre volje, ali sa malo razumevanja, bore se protiv simptoma koji su rezultat nepoštovanja Zakona Prirode. Kako je to ljudska priroda, mnogi uskogrudo prihvataju poglede i usvojene dogme proizašle iz trenutnih okolnosti i nečije manipulacije. To je podsticano od strane moćnog i bezobzirnog plemena koje već vekovima kontroliše dešavanja širom sveta iskorišćavajući čovekove osnovne instinkte. Borba među neprosvećenima služi im kao njihova maska i štit. Dublje razumevanje osnovnih zakona koji upravljaju životom čoveka je bitno ako želimo spasiti civilizaciju od zelenaškog krvnika. Ovih nekoliko stranica nisu namenjene da pruže detaljan sistem vladanja, već su uputstva i pravila, koja kada su shvaćena trebaju služiti i očuvati čoveka kao pojedinca i kao narod.1.) Bilo koja religija ili učenje koje negira Zakone Prirode je pogrešno.

2.) Kakva god bila ljudska percepcija Boga, ili Bogova, ili Sila Prirode, niko ne može poreći da su Zakoni Prirode delo i smisao tih sila.

3.) Bog i religija su odvojeni i često konfliktni pojmovi. Priroda je dokaz božanskog plana, jer svet prirode jeste delo sile ili inteligencije koju ljudi nazivaju Bog. Religija je kreacija smrtnika, stoga joj je sudbina da propadne. Religija može očuvati ili uništiti ljude, u zavisnosti od strukture koju su joj dali njeni začetnici, njihovih motiva i spleta istorijskih okolnosti.

4.) Najispravniji oblik molitve jeste zajedništvo sa prirodom. A ono se ne izražava rečima. Odi na usamljeno mesto, po mogućnosti na vrh planine, pod vedrim nebom beskrajnog svemira. Tada razmisli o zamršenosti beskrajnog makrokosmosa. Shvati da si ti u jednu ruku potpuno nevažan u pogledu veličine sveukupne prirode, a u drugu ruku si potencijalno neverovatno vredan kao karika u lancu sudbine. Tu mi nalazimo sklad sa Prirodom, a sa skladom dolazi i snaga, mir i sigurnost.

5.) Svetovni sistemi moći štite i promovišu religije koje govore o zagrobnom životu. Zbog toga ljudi bivaju učeni da se odreknu borbe protiv predatora u ovom životu.

6.) Istorija, i svetovna i religijska, je bajka stvorena da servira prevaru i napisana je od strane onih kojima ona koristi.

7.) Religija u svom najkorisnijem obliku simbolizije ljude i njihove kulture. Multirasna religija uništava osećanje jedinstvenosti, posebnosti i vrednosti neophodne za opstanak rase.

8.) Ono što ljudi nazivaju “natprirodnim”, je zapravo “prirodno” koje još nije shvaćeno ili otkriveno.

9.) Povećanje broja zakona sa posledicom gubitka slobode je znak, direktno proporcionalan duhovnoj bolesti naroda.

10.) Ako je narod lišen duhovnog zdravlja i moralnih osoba, tada će vlada i neprincipijelni ljudi popuniti ta prazna mesta. Stoga, sloboda dolazi sa moralnim vrednostima,a tiranija jača sa propadanjem morala.

11.) Istina zahteva malo objašnjavanja. Stoga, pazite se rečitih objašnjenja. Velika načela otkrivaju se kratkoćom iskazivanja.

12.) Istina se ne boji istraživanja.

13.) Neutemeljeno verovanje je ponor. Ljudi koji ne preispituju vrednost i ispravnost svojih verovanja, s razlogom će trpeti ili nestati.

14.) U skladu sa Zakonima Prirode, ništa nije važnije osiguranja opstanka vlastite vrste.

15.) Ne postoji veća motivaciona sila od nečijeg uverenja da je u pravu.

16.) Oštroumlje je znak zdravih ljudi. U bolesnom ili umirućem narodu, civilizaciji, kulturi ili rasi, suština je izostavljena u korist privida.

17.) Oštroumlje podrazumeva sposobnost prepoznavanja razlike između verovanja i dokazivanja stvarnosti.

18.) Ne postoje stvari poput prava ili privilegija pred Zakonima Prirode. Jelen kojeg progoni gladni lav nema pravo na život. Ali on može sebi osigurati život, ako sledi pravila prirodnih instinkata da bude budan i spreman na beg. Slično tome, ni ljudi nemaju pravo na život, slobodu ili sreću. Te okolnosti mogu biti pružene od strane samog sebe, nečije porodice, nečijeg plemena ili nečijih predaka, ali one su svejedno pružene i nisu prava. Dalje, vrednost tog pruženog može biti osigurana opet samo poštovanjem Zakona Prirode.

19.) Ljudi koji nisu uvereni u njihovu posebnost i vrednost će propasti.

20.) Bela rasa je trpela invazije i brutalnosti iz Afrike i Azije hiljadama godina. Na primer, Atila i azijski Huni koji su napali Evropu u petom veku, silujući, pljačkajući i ubijajući između Alpa, Baltika i Kaspijskog mora. Taj scenario je ponovljen od strane Mongola i Džingis Kana 800 godina kasnije. (Pomenimo ovde samo da američki Indijanci nisu “domoroci”, već su po rasi Mongoli iz Azije). U osmom veku, stotinama godina pre nego što su crnci dovedeni u Ameriku, severnoafrički Maori mešane rasne pozadine, napali su i osvojili Portugaliju, Španiju i deo Francuske. Stoga, pokušaji da se beloj rasi prikači etiketa krivaca i zločinaca od strane nekih, su besmisleni zbog istorijskih okolnosti i Zakona Prirode koji ne dopušta samilost među vrstama. Zapravo, sve rase su nemerljivo profitirale od kreativne genijalnosti Arijevaca.

21.) Ljudi koji dopuste drugima koji nisu njihove rase da žive među njima će propasti, jer neizbežan rezultat rasne integracije je međurasno razmnožavanje koje uništava karakteristike i opstanak rase. Prisilna integracija je namerni i zlobni genocid, posebno za ljude poput bele rase, koji su sada mala manjina u svetu.

22.) U konačnom analiziranju, rasa ili vrsta ne prosuđuje se kao superiorna ili inferiorna zbog svojih dostignuća,nego prema volji i sposobnosti preživljavanja.

23.) Politički, ekonomski i verski sistemi mogu biti uništeni i uskrsnuti od strane čoveka, ali smrt rase je večna.

24.) Ni jedna rasa ljudi ne može neograničeno produžavati svoj opstanak bez teritorijalnih imperativa kroz koje umnožava, štiti i zalaže se za svoju vrstu.

25.) Ljudi bez svoje vlastite kulture će propasti.

26.) Priroda je postavila određenu antipatiju među rasama i vrstama kako bi osigurala individualnost i opstanak svake. Kršenje teritorijalnih imperativa neophodnih da očuvaju tu antipatiju, vodi ili prema sukobu, ili prema mešanju.

27.) Nije konstruktivno mrzeti one koji su drugih rasa, pa čak ni one mešanih rasa. Ali separacija mora biti očuvana zbog opstanka vlastite rase. Osoba, međutim mora mrzeti one pripadnike njene vlastite rase koji čine izdaju protiv svoje vlastite vrste i protiv svog naroda. Takođe i one koji uništavaju njegovu kulturu, ili ekskluzivnost njegovog teritorijalnog imperativa.

28.) Koncept multirasnog društva krši svaki Prirodni Zakon za opstanak vrste.

29.) Koncept “jednakosti” deklarisan je kao laž od strane Prirode. To je potraga za najnižim demonstvom, i ta potraga će uništiti svaku superiornu rasu, narod ili kulturu. Da bi zaprežni konj trčao jednako brzo kao i trkački konj, prvo biste trebali osakatiti trkačkog konja; isto tako da bi trkački konj mogao vući jednako kao i zaprežni, morali biste prvo osakatiti zaprežnog konja. U oba slučaja, težnja za jednakošću je uništenje savršenosti.

30.) Nagone za preživljavanje rase ili vrste odredila je Priroda.

31.) Nagoni su prirodni, savršeni mehanizmi opstanka svake rase i vrste. Ljudska slabost racionaliziranja situacije zbog vlastitog udovoljavanja ne sme ometati prirodne nagone.

32.) Mešanje rasa jeste, i uvek je bilo najveća pretnja opstanku arijevske rase.

33.) Saosećanje među vrstama suprotno je Zakonima Prirode, i prema tome je suicidno. Ako bi vuk intervenisao da spasi jagnje od lava, on bi bio ubijen. Danas, mi vidimo belog čoveka koji je pod udarima tolikih poreza da ne može sebi priuštiti decu. Povećani porezi se tada koriste za izdržavanje desetina miliona nebelaca, od kojih mnogi onda traže poslednje belkinje za svoje partnerke za razmnožavanje. Kao što vidite, čovek je podložan Zakonima Prirode. To nema nikakve veze sa moralnošću, mržnjom, dobrom ili zlom. Priroda ne priznaje koncept dobra i zla u međurasnim odnosima. Ako lav pojede jagnje, to je dobro za lava, a zlo za jagnje. Ako jagnje pobegne lavu i lav gladuje, to je dobro za jagnje, a zlo za lava. Time vidimo da je isti događaj obeležen i kao dobro i kao zlo. To ne može biti, stoga nema nikakvih kontradikcija unutar Zakona Prirode.

34.) Nagon za seksualnim ujedinjenjem je deo savršenog prirodnog mehanizma za opstanak vrste. On se javlja u ranim godinama života, i često se nastavlja do kasnih godina. On ne sme biti obuzdavan, njegova namena, reprodukcija, ne sme takođe biti ometana. Shvatite da su hiljadama godina naše žene rađale decu u ranim godinama. Sada, u pokušaju da udovolje i da se dokažu u stranoj kulturi, odupiru se prirodom određenim nagonima i obavezama. Učite odgovornosti, ali isto tako, imajte razumevanja. Život rase potiče iz utroba njenih majki. Onaj ko bi sudio mora najpre razumeti razliku između onog što je dobro i što je pravo.

35.) Homoseksualizam je zločin protiv prirode. Priroda je odredila nagon za seksualnim odnosom u svrhu reprodukcije, i stoga očuvanja vrste. Muški seksualni nagon mora biti usmeren na pridobijanje ženske populacije, kao i elementi poput teritorije i snage, koji su neophodni da bi ih očuvali.

36.) Seksualna pornografija srozava prirodu svih koji su uključeni. Predivna gola žena je umetnost, a kamera među njenim kolenima koja istražuje njene intimne delove je pornografija.

37.) Rasa čiji se muškarci neće boriti do smrti da zadrže i razmnožavaju se sa svojim partnerkama, izumreće. Svaki beli čovek sa zdravim instinktima oseća gađenje i odbojnost kada vidi ženu svoje rase sa muškarcem druge rase. Oni koji danas kontrolišu medije i zbivanja na zapadu, govore da je to pogrešno i sramotno. Nazivaju to “rasizmom”. Kao svaki “izam”, na primer reč “nacionalizam” znači promovisanje vlastitog naroda; “rasizam” jednostavno znači promovisanje i zaštita života vlastite rase. To je, možda, najponosnija reč koja postoji. Svaki čovek koji prkosi tim instinktima je protivprirodan.

38.) U bolesnom i umirućem narodu, kulturi, rasi ili civilizaciji, političko razmimoilaženje ili tradicionalne vrednosti biće obeležene i progonjene od strane inkvizitora kao teški zločini koji su maskirani šovinističkim patriotama.

39.) Ljudi koji ne poznaju svoju prošlost obeščastiće svoju sadašnjost i uništiti budućnost.

40.) Rasa mora iznad svega poštovati one koji su dali svoje živote ili slobodu za opstanak naroda.

41.) Ljudi, odnosno pripadnici rase, pripadnici su i naroda. Rasna lojalnost mora preći geografske i nacionalne granice. Ako se to uči i shvati, zaustaviće bratoubilačke ratove. Ratovi ne smeju biti vođeni u korist druge rase.

42.) Narodne vođe nisu vladari, oni su sluge i čuvari. Oni ne smeju služiti vlastitoj koristi. Izaberite samo čuvare koji nemaju interesa u akumulaciji materijalnih stvari.

43.) Birajte i procenjujte svoje vođe prema sledećem: onaj ko uvek traži da smanji moć vlade je dobrog srca i savesti. Onaj ko traži širenje moći vlade je suštinski tiranin.

44.) Nijedna vlada ne može nikome ništa dati ako prvo drugome to ne uzme. Vlada je, po svojoj naravi, legalizovana otimačina. Ograničena količina vlasti je potreban teret za odbranu naroda i očuvanje unutrašnjeg reda. Sve preko toga je kontraproduktivno za slobodu.

45.) Osnovni zakon, Ustav jedog naroda, ne sme biti prihvaćen na drugi način osim jednoglasnim konsenzusom svih stranaka i sve stranke moraju biti prisutne. Inače se vrata otvaraju ostvarenju najopasnijeg i smrtonosnog oblika vladavine, demokratiji.

46.) U demokratiji, onaj ko kontroliše medije i time umove biračkog tela, ima moć koju nisu mogli ni zamisliti kraljevi ili diktatori.

47.) Najjednostavniji način da se opiše demokratija jeste: Tri čoveka čine vlast, svaki ima jedan glas. Onda dvojica njih glasaju da ukradu imovinu trećeg.

48.) Kasniji stadijumi demokratije puni su stranih ratova, jer bankrotirali sistem pokušava sebe očuvati tako što pljačka druge narode.

49.) U demokratiji, ono što je zakonito retko je moralno, a ono što je moralno je često nezakonito.

50.) Nakon demokratije obično dolazi jak čovek… neki ga zovu diktator. To je jedini način da se povrati red iz haosa nastalog zbog demokratije. Birajte tog čoveka pažljivo! On mora biti čuvar u svom srcu. On mora biti onaj koji je pokazao da je jedina svrha njegovog života opstanak njegovog naroda. Njegov cilj mora biti da povrati zakon utemeljen na savršenom Zakonu Prirode. Ne birajte ga na osnovu njegovih reči. Birajte onoga ko je žrtvovao sve pred tiranijom, onoga koji je izdržao i preživeo. To je jedini pravi dokaz njegove vrednosti i njegovih motiva.

51.) Sistem koji ima moć učiniće sve, bez obzira koliko brutalno bilo, da se očuva.

52.) Tiranija ne može biti okončana bez upotrebe sile.

53.) Oni koji čine izdaju maskiraju svoja dela kao patriotizam.

54.) Propaganda je glavna komponenta svih sistema moći, i svetovnih i verskih. Lažna propaganda je glavna komponenta neprincipijelnih sistema moći. Svi ti sistemi se trude uveriti ljude da je taj sistem dobar, pravedan, koristan i plemenit, kao i vredan odbraniti ga i da traje večno. Čim je propaganda više šovinistička, to ljudi trebaju biti sumnjičaviji u istinitost tih tvrdnji.

55.) Politička moć, u konačnoj analizi, stvorena je i održavana putem sile.

56.) Sistem moći, svetovni ili verski, koji iskorišćava patriotizam ili mu je potrebna rečitost i retorika za svoj opstanak, prikriva tiraniju.

57.) Propaganda je legitimno i neophodno oružje u svakoj borbi. Elementi uspešne propagande su: jednostavnost, osećajnost, ponavljanje i kratkoća. Takođe, pošto veruju ono što žele verovati, i pošto žele verovati ono što smatraju korisnim za njih, tada uspešna propaganda mora biti usmerena ka interesima onih kojima je upućena.

58.) Tiranije uče šta treba misliti, slobodni ljudi uče kako razmišljati.

59.) Čuvaj se ljudi koji se bogate korišćenjem reči. Pogotovu se čuvaj advokata i sveštenika koji negiraju Zakon Prirode.

60.) Rodoljub, koga vode u tamnicu ili pod krvnikovu oštricu, biće najviše osuđivan od strane svojih bivših prijatelja i saveznika, jer oni žele izbeći istu sudbinu.

61.) Nežna boginja mira živi samo pod zaštitničkom rukom pripravnog boga rata.

62.) Osnovni zakon jednog naroda mora potvrđivati i štititi rasnu i kulturološku skupinu za čiju dobrobit je stvoren, da osigurava budući opstanak naroda, i da služi dobrobiti isključivo tog natroda.

63.) Izumreće ona rasa ili kultura koja dopusti drugima uticaj ili kontrolu nad sledećim:

 • sredstvima informisanja
 • obrazovnim sistemom
 • verskim institucijama
 • političkim institucijama
 • finansijama
 • pravnim institucijama
 • kulturnim institucijama
 • ekonomijom

64.) Pravedni zakoni traže malo objašnjavanja. Njihov smisao je nepobitan u jednostavnosti i određenosti.

65.) Na ljudska osećanja više utiču izgovorene, nego napisane reči. Zato će vladajuća tiranija reagovati nasilnije na okupljanja neistomišljenika nego na knjige ili pamflete.

66.) Osnovni Zakon Prirode, ili bilo koji zakon, efikasan je onoliko koliko postoji volje i moći da se sprovodi.

67.) Nenaoružani ili nemilitantni ljudi postaće robovi.

68.) Neki kažu da je pero jače od mača. Možda jeste. Ipak, reč bez mača nema autoriteta.

69.) Tiranije se obično grade korak po korak i prikrivaju se plemenitom retorikom.

70.) Razlika između terorista i patriote je kontrola medija.

71.) Prosuđivanje čuvara, vođa, mora biti u skladu sa Zakonom Prirode.

72.) Materijalizam je plitak i destruktivan. Čuvari naroda moraju konstantno upozoravati na i boriti se protiv materijalističkog duha u narodu. Sticanje bogatstva i imovine, kao potreba za dobrobit nečije porodice, stečeno na častan način je pravedno i ispravno. Izrabljivanje, pogotovu zelenašenje, je destruktivno za narod.

73.) Materijalizam tera čoveka da traži lažni status u bogatstvu i imovini. Istinski društveni status proizilazi iz služenja porodici, rasi i narodu.

74.) Materijalizam vodi ka očiglednoj, nepotrebnoj potrošnji, koja na kraju vodi zloupotrebi prirode i uništenju životne sredine. To je neprirodno. Istinski čuvari naroda moraju biti u potpunosti lišeni materijalizma.

75.) Funkcija trgovca jeste da omogući način razmene. Trgovac koji propagira nepotrebnu potrošnju i materijalizam ne sme biti tolerisan.

76.) Jedina zakonita funkcija novca jeste funkcija sredstva za razmenu. Sve druge, a posebno zelenašenje su nezakonite. Zelenašenje (kamata) u bilo kom procentu je zločin koji ne sme biti tolerisan.

77.) Narod u kome vlada aristokratija novca, advokata ili trgovaca postaće tiranija.

78.) Najjednostavniji način da se opiše bankarski sistem baziran na zelenašenju je sledeći: bankari traže da imovina naroda bude jemstvo za njihove pozajmice. Uz kamate, više novca im se duguje nego što su ga dali pozajmicama. Tako da, vremenom bankari eventualno postaju vlasnici naroda.

79.) Zelenašenje (kamate), inflacije, porezi su krađe pomoću zavaravanja i uništavaju moral naroda.

80.) Bogatstvo stečeno bez žrtvovanja ili časnog rada obično biva zloupotrebljeno.

81.) Ništa u prirodi nije statično, sila ili raste i širi se, ili slabi i umire.

82.) Poštovanje mora biti zasluženo, ono ne može biti zahtevano ili stečeno obmanom.

83.) Izbegavaj zajedljivog čoveka, jer njegova pakost će zatrovati tvoju narav.

84.) Samodisciplina je obeležje “višeg” čoveka.

85.) Pozitivna osobina čoveka je da ne očajava u nesreći.

86.) Budala procenjuje ljude prema njihovim rečima. Pametan čovek procenjuje ljude prema njihovim postupcima i dostignućima.

87.) U našim odnosima, kao i u svim Zakonima Prirode, za svaku akciju postoji reakcija. Ono što sejemo, to će biti i požeto, ako ne od strane nas, onda od strane nekog drugog.

88.) Ovo su znakovi bolesnog ili umirućeg naroda. Ako ih prepoznate, vaši čuvari čine izdaju:
 • mešanje ili uništavanje vlastite rase
 • uništavanje institucije porodice
 • nametnuti porezi
 • korupcija u pravosuđu
 • teror i nasilje prema onima koji upozoravaju na greške naroda
 • nemoralnost: droga, alkoholizam,itd…
 • čedomorstvo (danas se naziva pobačaj ili abortus)
 • uništavanje platnog sredstva (inflacija ili zelenašenje)
 • stranci u zemlji, strane kulture
 • materijalizam
 • strani ratovi
 • čuvari (vođe) koji stiču bogatstvo ili slavu
 • homoseksualizam
 • religija koja nije temeljena na Zakonima Prirode