14 Words Global Network

Det olagliga och skadliga fängslandet av David Lane

Överlevande i ett universum som konstant förändras och utvecklas kräver att allt som lever, från mikroskopiska organismer till mänskliga raser, måste anpassa sig till nya omständigheter. De som inte anpassar sig kommer att dö ut, likt miljontals arter, dinosaurierna är nog det bäst kända exemplet.

Idag, när vår vita ras möter möjlig utrotning så är det kristallklart att vi inte har anpassat oss till nya omständigheter. Nationen som fastställt religionerna, filosofierna och de sociala konstruktioner som lett oss till utrotningens kant kvarstår som hyllade guidelinjer, trots överväldigande bevis för att de är suicidala för vårt folk. Vi dyrkar våra bödlar och deras institutioner.

Bevisen är ovedersägligen att de enheter som bäst kan kallas Judeo-Amerika och Judekristenhet har varit de mest effektiva redskapen som någonsin skapats av en uråldrig fiende i deras beslutsamhet att erövra, utnyttja och utrota vår ras.

I de krig, revolutioner och lönnmord som Amerika finansierat, anstiftat och deltagit i, från Dixie till Kuba, till Mexico, Panama, Italien, Tyskland två gånger, till Korea, Vietnam, Irak, Iran, Serbien, Afghanistan, Waco, Ruby Ridge, Whidby Island o.s.v., uppgår de döda och lemlästade offren till kanske 200 miljoner och hälften av dessa var vita.

Fast beslutna att förstöra rasers, nationers och kulturers integritet, framför allt genom att blanda, köra över, integrera, minska genom krig och slutligen utrota den vita rasen, har den röd-vit-blåa massmördarmaskinen varit en drivkraft som är oslagbar i historien vad gäller förintelse, folkmord och död.

Amerika förnekar oss vita nationer, vita skolor, vita grannskap, vita organisationer och allt annat som är nödvändigt för rasligt överlevande, dessutom förespråkar man oförtrutet parning över rasgränserna för de sista vita kvinnorna. Trots detta viftar vita män med flaggorna eller skryter om den senaste hjälplösa nation man bombar tillbaka till stenåldern

På liknande sätt klänger sig vårt folk fast vid den religion som har varit styrande över vårt frånfälle. Ofta erbjuder de uttänkta försvar i ett desperat försök att hålla sig fast vid ett suicidalt, men verklighetsflyende, religiöst koncept. Som jag skrev i de 88 naturlagarna, ”Världsliga system försvarar och befrämjar religioner vilka lär ut om ett liv efter detta. Sålunda är människor lärda att överge försvaret mot livets rovdjur.”.

Under de 1700 år som gått sedan kristendomen skapades av kejsare Konstantin och dennes judiska herrar har det varit en historia av tortyr, mord, bedrägeri, inkvisition, krigsföring mot bröder, tillbakahållande av vetenskap och framåtskridande, folkmord, vansinne, nunnor i celibat, antinaturlig filosofi och numer nästan utrotandet av vårt folk.

Religionen baserades på att ”NÄR SINNETS PORTAR ÖPPNAS FÖR DEN FÖRSTA IRRATIONELLA HYPOTESEN SÅ FINNS DET INTE LÄNGRE NÅGRA HINDER MOT EN FLOD AV VANSINNE”, några av den främmande religionens grundsatser var som följer:

1) Hela universums skapande kraft gjorde sig själv till en människa, för att kunna låta sig bli dödad av vanliga dödliga människor, för att kunna hålla sig själv ifrån att för evigt tortera vanliga dödliga människor.

2) Oskulder föder barn.

3) Döda människors förmultnande kroppar reser sig ur gravarna.

4) ”Gud” är så osäker, eller egoistisk, att (han/det) kräver att obetydliga dödliga dyrkar (honom/det) var sjunde dag eller oftare.

Vi skulle oförtrutet kunna fortsätta med prästerskapets, i samförstånd med världens riktiga styrande, tricks. Men om inte detta är tillräckligt för att få läsaren att betänka en annan av naturlagarna; ”Tyranner lär ut VAD man ska tänka, den fria människan lär sig HUR man tänker”, så tror jag inte att något kommer göra det.

Omständigheterna vi möter är desperata och vi måste nu anpassa oss till vår situation. Vi måste ifrågasätta VARJE social konstruktion utan våra sentida förfäders trossatser. Lägg märke till att jag sa VARJE social konstruktion. Några få kan kanske vara av värde, men ALLA måste granskas.

En revolution i sinnet måste föregå handling annars kommer vi fastna i samma fällor som förr.

Vår religions basis MÅSTE vara denna: ”Om det finns en skapande kraft och intelligens i universum, vilket vårt folk alltid trott, så är naturen och naturlagarna sprungna ur denna kraft. Därigenom är naturlagarna ”Guds” lagar. Och den första och högsta av naturlagarna är bevarandet av sin egen art”.

Det gör att de 14 orden, ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn”, är en gudomlig befallning.

Samma principer måste senare genomsyra våra världsliga organisationer, inklusive regeringar. Så länge som regeringar är nödvändiga eller tolererbara.

Beteendet som är nödvändigt för ett civiliserat samhälle kan komma från en av två källor eller motivationer. Det kan komma frivilligt på grund av religiösa läror och en känsla av öde. Detta tillåter den största friheten.

Men i avsaknad av en naturbaserad religion och en känsla av folkligt öde kan enbart regeringstyranni hålla ordning. En folklig religion är absolut vital. Men det får inte vara en verklighetsflyktig religion om ett annat liv eller ett liv efter detta. Den kristna mytens gud påstås säga, ”Mitt rike är inte av denna värld”.

Jag har skrivit annorstädes om det esoteriska i vår medfödda religion och jag förnekar inte att våra begränsade sinnen inte uppfattar allt som är eller kan vara. Allfader Oden kan mycket väl vara den som "representerar" vad vårt folk har kallat ”Gud”.

Men, vi är satta till denna världen, i denna verklighet, i detta rike, underlydande naturlagarna. Jag har mina egna 14 ord, som är min motivation, ”för att den vita ariska kvinnans skönhet inte kan få förgöras från planeten Jorden”. Det är denna jord, denna verklighet, precis i detta nu.

Naturens lagar tvingar varje ras och art att anpassa sig, att kämpa, att vara vaksam. Om vi förnekar naturens lagar så är utrotning oundviklig.