14 Words Global Network

Fd Jugoslavien

En vis man sa en gång, när han försökte förstå omfattningen av de oftast uppenbart meningslösa händelserna inom religiös- och regeringsstyrda system, att vi måste minnas att ”skurkar kommer i bråk”. Vi vanligt folk är kanonmat och pjäser i spelen våra härskare spelar. Men, vi ska också minnas att vad som än händer så gynnar det de som verkligen styr. Det existerar i dagsläget vad som i det stora hela kan beskrivas som en världsomspännande sionistisk regering. Självklart för de som bibehållit möjligheten att tänka själva är att de sionistiska krafterna sedan länge har försökt att blanda, köra över och utrota vårt folk. Vare sig det är genom en universalistisk religion påtvingad Europa i vilken vår härskande kallas ”Guds utvalda folk”, eller genom krig och ockupation för att förstöra den rasliga basen i vårat uråldriga europeiska hemland, eller genom påtvingad bussning eller mordet av en vit familj i Idaho som ville leva bland och bevara sin egna sort så är det underliggande motivet alltid det samma. De avser att utrota den vita rasen.

Östeuropa och dess forna kommunistiska länder är de enda som förblivit vita nationer. Femtio år av ockupation av Tyskland och Centraleuropa och jagandet efter vita flickor av Amerikas färgade trupper har förstört den ariska genpoolen i centrala Europa. Kom ihåg att det endast krävs ungefär 2 procents blandning för att försegla ödet av ett vitt land, för att föräldrar, släktingar, vänner och kollegor vanligen försvarar den blandade avkommans intressen. Det är nu Östra Europas tur att få ”uppleva glädjen” av Amerikas multi-kulti ockupation. Denna gång blev trupperna ”inbjudna”, men bakom ridåerna var inbjudningen egentligen ett hot. Den slutliga avsikten och resultatet är dock densamma.

I åratal har CIA och andra av världens underrättelsetjänster, alla under sionistisk kontroll, försökt skapa krig mellan de olika grupperna för att förbereda för den fars vi nu ser. Det före detta Jugoslavien har många uråldriga groll att utnyttja. För flera årtionden sedan, när muslimerna först ockuperade delar av området, ansåg den kristna befolkningen att den inhemska befolkningen som konverterade till islam var förrädare. Detta stigma lever fortfarande kvar. Under andra världskriget så ställde sig några Kroater på Tysklands sida medan de flesta Serber stod på Sovjetunionens sida. Så det finns en kvarhängande förbittring från även denna period. Det finns även de som identifierar sig med andra uråldriga regimer, imperialistiska likväl som rojalistiska.

För de av oss som är medvetna om att vårt folk är ett litet och snabbt försvinnande folkslag i världen så är judarnas slutliga mål den enda saken som borde intressera oss och det målet är utrotningen av vår sort. Det är slutresultatet och meningen med den Amerikanska ockupationsregimen. Eftersom religiösa, politiska och ekonomiska system kan förstöras och ersättas, men vårt folks död kommer vara för evigt, så ska vi inte diskutera de lurendrejerier som media placerar framför våra ögon. Till dess att alla vita folk inser att de fjorton orden är den viktigaste frågan i världen så kommer de fortsätta att låta sig utnyttjas och irra runt i mörkret.

Om inte vårt folks män snart finner modet att bemöta verkligheten och namnge sina bödlar så är vi dömda. Man kan inte kämpa mot en fiende eller en konspiration om man inte medger att fienden existerar. Man kan inte bota cancer genom att behandla symptomen. Orsaken till cancern måste tas bort i sin helhet. Tills vi ser och förstår helheten så kommer de mindre viktiga striderna att fortsätta förvirra oss och det är exakt det som tyrannen planerat.

Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn, för att den vita, ariska kvinnans skönhet aldrig ska försvinna från jordens yta.