14 Words Global Network

Felriktad hat

Med faktorer såsom hälsa och ålder så kommer en tid i varje mans liv då han kommer att reflektera över sin dödlighet och om han uppnått sitt livsmål. För mig, som närmar mig min 66:e födelsedag, som infaller den andra november 2004, och som har några fysiska problem att hantera, som i sin tur eventuellt kan påverka mina resonemang, så har tiden kommit för att klargöra några saker.

Som många vet kontrollerar (låt oss kalla dem) ”universalister” världens affärer och är beslutna att blanda och förgöra det unika, integriteten och det vackra som finns i alla olika raser, nationer och kulturer för sin ”nya världsordning”, eller det som kan ses i det så kallade Stora Sigillet av Förenta Staterna, deras Novus Ordo Seclorum.

I detta fall följer ordet ”Universalister” en mängd av tanklösa medlare med doktriner som går under namn som sionism, judeo-kristendom, liberalism, new age med flera. Men oavsett vilken av dessa doktriner de följer så står de enade i att kalla de av oss som motsätter sig rasblandning och förgörandet av vårt folk, för trångsynta rasister, hatare och liknande. Trots att vi följer naturens första och högsta lag, som är bevarandet av sin egen sort. Många av er vet vikten av att följa den lagen, som de fjorton orden belyser; ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita barn”, och att följa den lagen är mitt livsmål.

Tyvärr så är det alltför många av vårt folk som riktar sin ilska mot andra folk, vare sig de är svarta, bruna eller gula, när de vaknar upp till insikten att vårt folk kan komma att utrotas genom rasblandning och genom att vi förnekas ett eget territorium. Denna första reaktion är kortsynt och spelar rakt i händerna på universalisternas media som i sin tur benämner deras ilska som hat. Det är dags att klargöra, jag hatar ingen på grund av deras ras, färg eller annan etnisk, kulturell eller religiös olikhet.

Jag anser mig, de facto, ha vänner bland alla dessa. På samma gång så är jag intellektuellt ärlig och erkänner de distinkta skillnader mellan raser, som de formats av vad de som grundade Amerika kallade ”Naturen och naturens Gud”.

Det äkta hat jag känner, känner jag för förrädarna hos mitt eget folk, som omhuldar universalisterna trots att de vet att det leder till utrotningen av vårt folk, samma sak som skett i Karthago, Egypten, Persien och så många andra platser genom historien. Historien och naturlagarna klargör utan tvekan att raslig integration innebär rasligt självmord för vår sort.

Det är naturen som förkunnar exklusiva, nödvändiga territorier för utvecklandet och bevarandet av varje ras och art. Förnekandet av dessa exklusiva, nödvändiga territorier, vare sig genom slavhandel, öppna gränser, påtvingad bussning och ett överflöd av andra sammansvärjningar och redskap är det sanna ”hatbrottet”. Och vid detta ögonblick och dess omständigheter är det avsiktligt, ondskefullt folkmord, mordet av den ariska vita rasen, som är en liten minoritet av jordens befolkning. Vi är kanske åtta procent av jordens befolkning, men än mindre om man tar i beräkning de i rätt ålder för att få barn eller yngre och vi är förnekade vårt nödvändiga exklusiva territorium.

Här i Amerika lever vi under en universalist regim, som har färdats från de amerikanska sydstaterna till Kuba, till Mexiko, till diverse Syd- och centralamerikanska länder, till Italien, till Tyskland två gånger, till Korea, till Vietnam, till Libyen, till Irak, till Iran, till Waco, till Ruby Ridge, och så vidare, stympandet och mördandet av kanske 200 miljoner människor, varav hälften vita, för deras universalistiska Nya världsordning. Är det inte dags att vi vänder vår uppmärksamhet mot vår riktiga fiende eller fiender?

Några av er känner till mina egna 14ord och min motivering, som är ”för att den vita ariska kvinnans skönhet inte kan få förgöras från Jorden”. Hur många av er vet att enbart cirka två procent av jordens befolkning består av unga vita kvinnor? Kommer du hjälpa till att bevara deras representation på Jorden? Det kommer bli historiens största kamp, av gigantisk storlek. Vi får inte förlora!

Mina vänner, jag har gjort allt jag kan från fängelsecellen de senaste tjugo åren och under många år innan dess. Nu gör sig ålder, stress och fängelse påminda genom sin oundvikliga effekt. En dag kommer någon artikel jag skriver att vara min sista. Om detta skulle visa sig vara min sista, titta på titeln igen. Missriktning är en lyx vi inte har råd med.

Fjorton ord, för seger eller Valhall.