14 Words Global Network

Förr och nu

Det fortsätter att vara rivalitet och oenighet angående taktiken gällande motståndet mot folkmordet. En uppdelning är mellan ordets krigare; pennans knektar; pennmaffian på ena sidan och de som favoriserar ett mer direkt tillvägagångssätt. Vi får dissekera problemet med så stor objektivitet som är möjlig.

De finns de av oss de som gjort en ”Gud” av Adolf Hitler. Följande är inte menat att nedvärdera den Tyske ledarens ansträngningar. Man måste erkänna att Hitler hade den övertygelse, det mod, den karisma och det som krävdes för att bygga en politisk rörelse och lyckades enastående bra med det.

Dock var de hinder som Hitler mötte i det närmaste ingenting jämfört med de problem som de kvarvarande vita folken i dagens Amerika möter eller i någon av de övriga vita nationerna.

Innan andra världskriget så var 98 procent av invånarna i Tyskland vita. De var ett robust och starkt folk, härdade av depressionsåren och förlusten av första världskriget. Den tyska armén, både de som fortfarande bar uniform och de som avskedats, backade upp den tyska rasligt inriktade nationalismen. Faktum är att Hitler, vid ett tillfälle fick betalt av armen för att hålla ett antikommunistiskt tal.

Tyska kommunister kunde självklart bli omvandlade till nationalsocialister, men i dagens före detta vita nationer kan man inte omvandla Skrälingar, d.v.s. icke-vita, till att bli arier.

Vissa spekulerar i att Hitler hade stöd av Thulesamfundet, ockult underjordsrörelse som bestod av inflytelserika personer.

Hitler behövde inte kämpa mot det mest kraftfulla och skadliga propagandaredskapet i historien, dvs. televisionen. Televisionen är självklart ett medium bemannat och/eller kontrollerat av den rasreligiösa stammen som har för avseende att utrota vårt folk.

Det främsta skälet till Hitlers framgång är dock att han kunde ta över gatorna genom att han hade en inbyggd bas för en politisk armé och för att person-till-person propaganda både var traditionell och möjlig.

Vi får jämföra situationen vi möter i dagens Amerika och till viss del i andra före detta vita nationer. Hitler kom till makten genom användandet av valurnan och de propagandaverktyg som fanns vid den tiden. Finns det någon vit kämpe som är galen nog att tro att negrerna, mexikanerna, judarna, orientalerna, de blandade, judekristna, de vita rasförrädarna och de med finansiell vinning i att behålla det nuvarande systemet, skulle gå med i vår kamp för att säkra existensen för vårt folk och en framtid för vita barn?

Vår potentiella valkrets är svår att beräkna i procent, men jag skulle gissa att fem procent av Amerikas befolkning är optimistiskt.

Vilket är svaret på frågan för om vår sort skall överleva? Om vår propaganda är ömklig jämfört med våra fienders, om gatudemonstrationer är en övning i meningslöshet, dock en uppvisning av mod, och om ”direkt handling” av sorten som Robert Mathews från Brüder Schweigen uppvisade är självmord, finns det någon strategi som har, åtminstone någon, möjlighet att lyckas? Om ”direkt handling” är självmord, är det då fel att göra åtlöje av ordets krigare/pennans knektar?

Vi måste vara ärliga och erkänna att propaganda fortfarande är en nödvändighet i nuet. Samt att de som är ute vid fronten och försöker väcka fler av vårt folk utsätts för förtal från systemet och riskerar sin brödföda. Så OM de berättar den opolerade och livsviktiga sanningen, då skall de få stöd, pengar och heder för sina insatser. De är inte ” pennans knektar”.

Dock är vi förpestade av bedragare. Vilka som är bedragare genom feghet, dumhet och vilka som är det för att de är fiendens agenter är svårt att avgöra. Dessutom spelar det ingen roll, effekten är densamma.

Vare sig de lär ut att deras Gud kommer bevara vår sort, att segern är möjlig enbart genom röstande, att evigt förhalande är svaret, eller vilken annan suicidal och feg nonsens som helst, så måste de alla igenkännas som fiender.

Faktum är att vårt folk inte kan överleva utan exklusivt vita nationer, varigenom vi kan försvara, föröka och befrämja vår egen sort. Raslig integration är tveklös utrotning, som påvisats i Karthago, Egypten, Indien med fler.

Skapandet av en vit bastion, och i förlängningen en vit nation, kommer att kräva uppoffring, dödsfall, krigsföring, bedrägeri, mod, vishet och nya sätt att se på saker. De sociala kontrakt, den påstådda etiken, de religiösa koncepten och de politiska system som lett oss till utrotningens gräns var, självfallet, suicidala, mot naturens lagar och felande.

Jag skrev en kort novell med titeln ”KD Rebel” i vilken jag försökte rita ut en nödvändighet, förvisso medvetet utelämnandes detaljer av två anledningar. Den första, omständigheter som kräver flexibilitet och kreativitet kan inte förutses. Den andra, fienden läser också vad jag skriver och det är därigenom ovist att gå djupare in på planer och taktik.

Men, var snäll och förstå KD Rebels riktiga budskap. För att nämna några få, en exklusiv, territoriell grund är absolut nödvändig; krigsföring är oundviklig om vår art skall överleva; den grundläggande manliga sexdriften är naturens plan för överlevnad hos varje art och individ; tillfångatagandet av kvinnor är inte omoralisk; och folkets religion måste innehålla naturens lagar och genetiska minne.

Så länge som vi kan använda Internet så är det vårt bästa vapen för att väcka upp fler av vårt folk. Vi måste utnyttja det till fullo. En demonstration, vid noga valt, lokalt tillfälle är bra för moralen. Men det territoriella imperativet är ett absolut måste.

Området man väljer måste bli utvalt för dess möjligheter till vilseledning och för eventuellt försvar. Betänk att Amerikas mobila massmördarmaskin inte kunde besegra Vietnam med dess skogar och berg. Men länder som Irak, med öppen terräng, är lätta att bomba till undergivenhet eller en grushög.

Förstå att Amerikas ”utvalda” styrande är totalt inriktade på att utrota vårt folk och att de är obarmhärtiga i sin uppgift. ”Utrensning” av våra territoriella imperativer från Skrälingar och förrädare kommer kräva bedrägeri, förnekande och ”olyckor”. Var uppmärksam med vem du sätter din tillit till.

Framför allt måste vi kanske, i skapandet av en bastion och sedermera en nation, lära oss egenskaper som inte är vanliga eller medfödda bland arier, men som alltid har använts för att erövra och utnyttja vårt folk. För att citera General George Patton, ”Det ariska sinnet är hjälplöst när det möter det judiska”.

Det är genom att vi i våra samhällen var ett öppet och ärligt folk. Men om fienden är ett levande väsen bestående av svek, bedrägeri, dubbelspel, list, illusion, förräderi och lögner, då måste vi vara realistiska och inse detta och slå dem i deras egna spel.

Till nästa gång, om Gudarna vill.