14 Words Global Network

Infiltrering

Det är ett välkänt faktum att myndigheterna, såväl som deras lakejer och härskare, har initierat försök att infiltrera motståndsgrupper runtom i landet. De som media kallar Vita separatister och som ämnar skapa de territoriella förändringarna som är nödvändiga för vår ras överlevnad har varit måltavlor för myndigheterna i många år. För att rasliga aktivister skall undvika gripande, fängslande, eller död är dessa riktlinjer att rekommendera.

1) Ta det försiktigt med främlingar. Historiskt har motstånd mot tyranner tagit formen av små autonoma grupper vars medlemmar känner och litar på varandra från lång erfarenhet tillsammans. Dessa grupper är sedan enade av allmänna intressen, gemensamma mål och gemensam litteratur. Men även en strikt hierarki kommer också att brytas ned av tyrannernas agenter.

2) Var försiktig med mannen som är ”för perfekt”. Han säger alltid de rätta sakerna, behöver liten övertalning och han skänker gärna pengar. De förmögna är ofta i säng med tyrannen och dem är de sista att opponera sig mot despotismen.

3) Var extra försiktig med främlingar som föreslår illegala aktiviteter. Du kommer snart att hitta honom vittnandes emot dig i domstol (Matt Hale missade detta…).

4) Var försiktig med dem som får sin lön från fienden. Det är väldigt troligt att de har delade lojaliteter. Det är väldigt svårt för en man att förstöra besten som föder han.

5) Undvik alkoholister, droganvändare och dem med ostabil karaktär. Väl alltid kvalité före kvantitet.

6) Lär dig att känna igen medias taktik och reagera inte på rykten. Religiösa separatister, vita separatister, skattemotståndare och andra grupper blir kallade, sekter, intoleranta, nazister och andra saker som massan är vana att hata. Efter att media har demoniserat ett mål, som i Waco, Texas, är regeringen fria att mörda vem de vill. Fråga dig själv ”Är det fel att någon vill bevara sin religion, sin ras eller att göra motstånd mot oskälig beskattning?”

7) Undvik känsliga diskussioner på telefon, och var diskret när du bjuder in någon till dit hem.

8) Var försiktig med sådana vars intellekt, utbildning och bakgrund förefaller annorlunda från de han försöker associera med. De flesta människor hänger ihop med andra av samma intressen eller bakgrund.

9) Undersök. Gör en liten undersökning. För att vara säkra, kan myndigheterna skapa bra täckmantlar. Men de gör det sällan för att fram till nu har motståndsgrupper nästan aldrig kollat upp deras medarbetares bakgrunder.

10) Känn igen tyrannens skoningslöshet och agera därefter. En regering som kommer att massmörda kvinnor och barn kommer inte att spela ”rent” med dig. Du måste känna till omfattningen av den konspiration som vill lägga hela världen under sina fötter. De har som mål att skapa en världsregering med en brun, blandad ras, en universell humanistisk religion, ett världsomspännande ekonomiskt system och de vill ha kontroll över varje människa. Det mest förundransvärda i denna historia är tålamodet som män och kvinnor utsätter sig för och bördan som okats dem helt i onödan av deras regeringar