14 Words Global Network

kristen högervriden amerikansk patriot

Detta här blir min sista artikel. Inte för att jag gett upp kampen. Det verkar som mitt öde och min roll i detta krig för vår överlevnad är att exemplifiera totalt motstånd ända tills jag en dag dör i ett av våra fienders fängelser. Må det vara så!

Detta är inte min sista artikel för att jag planerar att gå hädan inom nära framtid heller, det känner ju endast nornorna till.

Detta är min sista artikel eftersom, oförutsedda omständigheter undantagna, allt nödvändigt redan har blivit sagt. Om inte av mig så av Rockwell, Hitler, Yockey, eller en mängd andra.

Tusentals, kanske t.o.m. miljontals, av vårt folk känner till att vårt folk är på väg mot utrotning, de vet att det är en del av en plan från tyranner med ofattbara rikedomar, lierade med tanklösa universalister.

Detta folkmord, vårt folks undergång, har sällan motverkats med annat än ord. Det har skrivits om, lästs om, skvallrats om och blivit omsjunget i miljontals verk. Om ord utan svärd hade något värde överhuvudtaget så hade vi slagit ned våra fiender för länge sedan.

Men, tyvärr är kompromisser, komfort och feghet de dominerande dragen hos den moderna vita mannen. De vanhedrar totalt minnet av sina förfäder. Därför är vårt folk numer föga mer än ett vandrande lik.

När högsta domstolen tog bort lagarna mot giftermål mellan raser, fann man då nio svarta demoner iklädda domarskrudar hängandes från sina nackar dagen efter? Nej! Varför inte?
För att den moderna vita mannen, CRAP (Christian Rightwing American Patriot, kristen högervriden amerikansk patriot), är en kastrerad, självisk vekling.

När USA:s militär använde bajonetter för att tvinga vita flickor in i färgade skolor, blev det uppror? Nej! Varför inte? För att den moderna vita mannens ynklighet får en hare att framstå som modig.

Skall jag fortsätta med de påtvingade filmerna och televisionen, som framhäver giftermål över rasgränserna, förstörelsen av den rasliga basen hos våra europeiska hemland via världskrig, etc. etc., ad nauseam utan slut? Varför ska jag göra det? Det är bara ännu fler ord.

En gång i tiden, när vita män fortfarande hade lite integritet, då hade ord fortfarande ett värde. Men att tala till ynkliga veklingar är ett slöseri med luft och bläck.

Jag har sagt till CRAP under många år att i de krig, revolutioner och lönnmord som Amerika har finansierat och deltagit i, från Dixie till Kuba, Mexiko, Panama, Italien, två gånger i Tyskland, till Korea, Vietnam, Irak, Iran, Libyen, Bosnien, Serbien, Waco, Ruby Ridge, Afghanistan o.s.v. o.s.v., har hälften av de 200 miljoner eller fler döda och lemlästade varit vita, många av dem kvinnor och barn.

Fast beslutna att förstöra integriteten hos folk, nationer och kulturer för den Sionistiska nya världsordningens fördel, har den resande röd-vit-blåa mördarmaskinen varit ett redskap för utrotning, folkmord och död som är oöverträffad i människans historia.

Men fortfarande snurrar CRAP logiken fem varv runt ett krokigt träd för att proklamera sig själva som ”Amerikanska patrioter” som stöder ”våra pojkar” medan dessa bombar hjälplösa nationer tillbaka till stenåldern och spränger tiotusentals eller miljontals kvinnor och barn till små fragment. De letar alltid efter någon att anklaga, därför skriker CRAP, det är judarna, det är judarna. Nåväl, jag skulle vara den siste att förneka att media domineras av judar med en agenda för världsherravälde och utrotandet av vita folk.

Men det har varit kristna som under århundraden har givit den vite mannens mat, mediciner, rikedom, teknologi och utbildning till de färgade raserna. Det är CRAP som nu ger upp de sista av den vita mannens kvinnor, makt och territorium till de färgade raserna.

Vit, kristen civilisation är en slående och idiotisk fras som används av CRAP. Det var de kristna som ödelade vår inhemska civilisation och kom med den mörka medeltiden. Det var de kristna som förföljde alla filosofer, vetenskapens och förnuftets män under många århundraden.

”Men, det var de ANDRA kristna” säger CRAP. Det var de kristna som slaktade varandra i krigen mellan katolicismen och protestantismen, inklusive det fruktansvärda trettioåriga kriget.

Inkvisitionen, med folk som slets i bitar på sträckbänken. Det var de kristna som brände minst tiotusentals vita kvinnor på bål som häxor. Det var de kristna som hängde nitton kvinnor som häxor i Salem, Massachusetts, enbart 84 år före den amerikanska revolutionen. Det var de kristna som förföljde, torterade och mördade alla anhängare av våra medfödda inhemska religioner, framförallt asatroende. Det var de kristna som tvingade vårt folk att bekänna bokstavlig tilltro till övernaturliga myter, som förnekar naturlagarna, med full vetskap om att när sinnets portar öppnas för det första irrationella antagandet, då finns det inte länge något hinder för en flodvåg av galenskaper.

Därför är vårt folk nu bokstavligt vansinniga. Självmordsbenägna och vansinniga.

För tvåtusen år sedan sade Julius Caesar att så länge som han kunde dikta ihop en fiende till imperiet så kunde han stanna vid makten genom att åkalla patriotism. CRAP är så vansinniga att de fortfarande faller för samma spel när de åker iväg och mördar och tjänar ihop hundratals miljoner till det judeamerikanska/judekristna imperiet.

Vårt folk kan inte överleva utan nationer i vilka vi är de enda boende. Vem som helst som påstår att Amerika kan bli till en vit nation är antingen totalt vansinnig eller en medveten lurendrejare. Tyvärr så har nästan alla så kallade vita ledare sedan amerikanska inbördeskriget varit kompromissande lurendrejare.

Kanske är jag den enda som någonsin uttalat hela sanningen om Amerika, kristendomen, filosofin, historien och naturlagarnas religion. Åtminstone för tillfället så finns de flesta av mina texter tillgängliga på www.DavidLane1488.org eller www.PyramidProphecy.org. De välkända 14 orden är, ”VI MÅSTE SÄKRA EXISTENSEN FÖR VÅRT FOLK OCH EN FRAMTID FÖR VÅRA VITA BARN”. Min motivation är uttryckt i 14 andra ord, ”FÖR ATT DEN VITA ARISKA KVINNANS SKÖNHET INTE SKALL FÅ FÖRGÖRAS FRÅN PLANETEN JORDEN”.

Om vi ska kunna uppnå de 14 orden så måste vi bli revolutionärer. Faktum är att en revolution föregås av en sinnets revolution. Vi kan inte fortsätta dyrka, eller kompromissa med, våra bödlars institutioner. Störta dem eller lämna dem, du kan inte längre förhala eller kompromissa.

Jag följer de 14 Orden och de 88 naturlagarna till seger eller Valhall.