14 Words Global Network

OTEVŘENÝ DOPIS realitou popíračů

Když jsem poprvé psal tento článek, bylo to předtím než jsem shlédl poslední vydání údajně pro-bělošského informačního bulletinu jménem „All the Way“. Ale poté, co jsem si přečetl jeho poslední vydání, datované květnem 2005, jsem shledal za nutné celý článek přepsat.
V minulosti jsem se zdržel jmenování jedinců, kteří po desetiletí sužovali a ničili jakýkoliv odpor k vraždě naší rasy pokud zde byla alespoň naděje, že jsou jejich motivy čisté. Dokonce i když byly jejich taktiky zbabělé, idiotské a neproduktivní.
Ale já nebudu tiše sedět zatímco zbabělé svině, nově příchozí ignoranti, egoističtí bojovníci slova, nebo možná záměrní podvodníci uráží památku mého přítele, zesnulého pastora Richarda Butlera. Ani pro tuto záležitost nebudu déle tiše sedět, zatímco slova překrucující verbež advokáta a jeho stoupenců uráží mě nebo mé kamarády z Order Bruder Schweigen.
Shakespeare a Jonathan Swift řekli již před dávnými časy co by mělo být učiněno se špinavými chodícími a mluvícími hromadami velbloudího hnoje nazývaného právníci. Pokud a když přijde den vítězství bezpochyby zajistíme, aby žádná z těchto kreatur již nikdy neznečistila zem svými slovy nebo dechem.
Vydavatel tohoto podřadného konzervativního prolhaného plátku nazvaného „All the Way“ se jeví být právníkem – nedovoluje říkat tomu, čím skutečně je – právník je skunk jménem Richard Barrett. Dva z jeho „novinářů“ používají jména Andrew Pearson a Travis Golie. Mluvíc o Mattu Halleovi, pan Travestita Golie užívá termínu „většina“, když hovoří o bílé rase. Tímto sám demonstroval svou ignoranci, poněvadž bílá rasa tvoří pouze 8% světové populace a těch, kterým je 20 let a méně, je pouze kolem 4%.
Dokonce oblíbené vylíčení sama sebe poskytnuté Skunkem a jeho kohortami odráží taktiky našich sionistických nepřátel, sami se nazývají nacionalisty a americkými vlastenci místo rasistů a rasových patriotů. Obrácení bílého národa proti bílému národu, nebo pro tuto záležitost, všech druhů národů proti sobě navzájem, je právě taktika našeho nepřítele, používaná po mnohá staletí aby se mohli stát vládci Země.
Novinář Pearson říká, že jeho „nacionalistické“ hnutí vede skinheady ke zpytování taktik „Hale/Butler/Lane“. Dobře, musím se přiznat, že o Mattu Haleovi vím jen velmi málo, mimo to, že šel na 40 let do vězení za pro-bělošské aktivity. Ale vím, že pastor Butler byl skutečný gentleman a šlechetný árijec, který svůj život věnoval zachování svého lidu. V tomto článku řeknu později o pastoru Butlerovi a tzv. hnutí „Identity“ více.
Přál bych si, aby mohli Skunk a jeho novináři se mnou strávit několik minut kvalitního času o samotě v mé cele. Pokud by to přežili, bylo by to s novým postojem, zahrnujícím respekt.
Mimo to se Skunk také chlubí, že se na náš boj dívá v rozmezí stovek let jako opozice k těm, co mají smysl pro naléhavost. Dobře, poté co si přečtete tento článek, sami rozhodnete za jak dlouho vyhyneme. Budou to maximálně desetiletí, nikoliv staletí.
Jak náš genetický fond nyní ustupuje k bodu, z něhož není návratu, již dlouhou dobu čelíme realitě a přestáváme uctívat nebo dokonce souhlasit s popravčími institucemi. V současnosti jsme ve světě pouze malá menšina, ale kvůli daňovému systému a různým zlomyslným vlivům, nemůžeme mít mnoho dětí. Kolem 2% světové populace jsou mladé bílé ženy a je to z jejich lůn, odkud musí vyjít život rasy. Amerika jako bílý národ se již dávno nedá zachránit. Naši páni nám říkají že kolem 65% populace je stále bílá. Avšak oni otevřeně lžou. Většina americké populace žije ve velkých městech a je černá, hnědá, žlutá a míšená. Naši páni považují nesprávně židy za bělochy. Považují mnoho hispánců a míšených za bělochy a ignorují více než 20 milionů ne-bílých ilegálních imigrantů. Přinejlepším bychom mohli tvořit stěží polovinu populace a možná čtvrtina mladého obyvatelstva Ameriky je bílá.
Ke složitosti problému našich žen, pod vlivem cizího náboženství a systémové propagandy opouští svůj rasový velkoobchod. Lisa Presleyová, Nicole Simpsonová, a Heidi Klummová se rychle stávají pravidlem spíše než výjimkou.
Rovněž vidíme, že kterýkoliv bílý muž, jenž veřejně stojí za životem své rasy je zničen ekonomicky, společensky a politicky. Pokud je příliš efektivní je falešně uvězněn nebo zavražděn. Mimochodem pane Skunku a kolegové, pokud jste efektivní, proč zde nejste se mnou nebo proč nejste zavražděni? Pokud máme přežít jako rasa, potřebujeme kompletní očistu našich myslí. Musíme se naučit soudit všechny doktríny, náboženství, vlády, instituce a spojenecké vůdce podle jejich úspěchů spíše než podle slov. Očividně a nepopiratelně sama Amerika a judeo-křesťanství předsedá našemu sklouzávání k zániku.
Ve válkách, okupacích, revolucích a vraždách, které Amerika zavedla nebo se jich účastnila, z Dixie do Kuby, do Mexika, Panamy, Itálie, do Německa dvakrát, do Japonska, Koreje, Vietnamu, Iráku, Íránu, Lýbie, Bosny, Srbska, do Waco, Ruby Ridge, do Afghánistánu, atd. atd., zanechala mrtvé a zmrzačené množství nejméně dvě stě milionů, poloviny z nich bílých lidí. Je v tom odhodlání smíchat a zničit integritu všech ras, národů a kultur a především vyhladit bílou rasu. Rudá, bílá a modrá potulná mašina masové vraždy je, a byla, motorem holocaustu, genocidy a smrti nesrovnatelné v lidských dějinách. Američan nám odepírá bílé národy, bílé školy, bílé čtvrtě, bílé organizace a všechno co je nutné pro rasové přežití, poté neustále prosazuje rasové páření pro poslední bílou ženu. To je záměrná, zlomyslná genocida, vražda naší rasy.
Takže mě nechte se vás zeptat, čtenáři tohoto dokumentu, kolik z vašich tzv. „vůdců“ vám řeklo pravdu o Americe? A stále se prohlašují za hrdé Američany? To je naprosté šílenství. Jak je na tom pan Skunk a kolegové? Američané?
A pak je zde jiná hlavní zbraň používaná světovými sionistickými pány k našemu zničení. Je to judeo-křesťanství. Řekl vám váš „vůdce“ o skutečné historii tohoto cizího náboženství, ve kterém jsou chamtivý, slizští, gangsterští makléři ze stok Blízkého východu „Bohem vyvoleným lidem“? Hovoří o inkvizici, o mučení a vraždách všech vědců a filozofů jakými byli Galileo a Bruno? O mučení templářských rytířů? O bratrských válkách mezi katolíky a protestanty? Hovoří o tisícovkách mučení, vražd, úplatkářství a podvodech, kterým křesťanství zničilo naši rodnou víru založenou na plodnosti, obzvláště odinismus (wotanismus, wodenismus)? Řekl vám o křesťanském císaři Charlemagneovi, který zavraždil 4500 saských náčelníků roku 789 n.l., protože to byli odinisté? Potom jim uťal hlavy a hodil jejich těla do řeky Alle? Stejně jako o „čarodějnicích“ upálených zaživa v Americe?
Hovoří váš vůdce o dvou stoletích křesťanských misionářů dávajících jídlo, technologii a léky bílého člověka Tchořímu světu? Hovoří o křesťanských písních jako „černý nebo žlutý, rudý nebo bílý, všechny stejně ve Své mysli sdílí“? Hovoří o tom, jak křesťané nyní dávají země bílého člověka a dokonce jeho ženy ne-bílým mužům?
Nyní vám říkám já, „VŠECHNY“ hlavní křesťanské loutky ví přesně jak bylo vytvořeno univerzalistické náboženství. Slovo katolík je původně řecké a doslova znamená univerzální. Protestantské vyznání je pouze poběhlické nevlastní dítě judeo-římského výtvoru.
Jak je známo genocidním, duševně nemocným bastardům, kteří udržují tento podvod, byl to římský císař Konstantin, společně s židovskou finanční mocí za trůnem, který vytvořil křesťanství v roce 325 n.l., jak křesťané odpočítávají čas. Události byly poté zpětně datovány tři století a položeny na tisícovky kilometrů východně od Evropy, takže nikdo nemohl zpochybnit jejich hodnověrnost. Poté byla vytvořena vhodná padělaná dokumentace a nastrčena k doložení podvodu.
Skutečností je, že staletí předtím tento nejvyšší „Bůh“ římských legionářů byl nazýván Mithra. Mithra se narodil panně 25.prosince, byl zavražděn a povstal z mrtvých.
Tisícovky let předtím se narodil perský bůh zvaný Zoroaster, kterého navštívili tři moudří mužové z východu. Odin se oběsil na stromě a jeho bok byl proboden oštěpem. Pouze několik příkladů jak mýty mnoha pohanských a domorodých vír byly začleněny do nového římského univerzalistického náboženství. A prolhané běhny, které mnozí z vás nazývají kazateli nebo knězi, to ví. Ale pravda by mohla zničit jejich příjem z oklamaných starých dam, platících své předepsané desátky.
Ano, vím že mnozí z vás nyní patří „Identitě“. Nechte mě tedy objasnit vám postavu skutečného gentlemana a šlechetného árijce, kterého si pamatujete jako pastora Richarda Butlera. Co pravděpodobně nevíte je to, že Richard Butler byl osvícený zednář 33.stupně. A jako osvícení vládcové, kteří vytvořili původní mormonské náboženství jako rasovou doktrínu, použil Identitu jako nástroj k dosažení na část našeho lidu, který zůstal obalamucen křesťanskou duševní chorobou. Ale osvícení vládcové ví, že náboženské mýty nemohou být doslovně převzaty vnímavými lidmi s intelektem. Panny nemohou mít děti. Hnijící těla mrtvých lidí nevstávají z hrobu.
Tato síla, kterou náš lid může nazývat Bohem, mnoha jmény, se přes nesčíslná staletí nezměnila ve smrtelníka, v nařízení udržovat odstup od smrtelného člověka odsouzeného k věčnému utrpení. Skutečně jak říká dávné přísloví: „Ten, koho bohové zničí, toho nejprve řídí šílenstvím.“ To je to, co mělo za úkol zavedené univerzalistické náboženství. Takže, pokud vaši „vůdcové“ budou hovořit pravdu o institucích, které nás přivedly na pokraj zániku, mohou říci pravdu o situaci a o možných řešeních?
Nyní vám říkám, pokud používají termíny jako „bílá křesťanská civilizace“ nebo „bílý americký vlastenec“, jsou přinejlepším lháři a možná nepřátelští agenti.
Jak nejlépe to jde následují kompromis s institucemi, které jsou rozhodnuty vyhladit naši rasu.
Hovoří o získání úřadu, nebo volbách bílého národa, nebo kouzelném božím zásahu nebo čekají na nějaký „Den probuzení“? Pokud ano, vyhýbejte se jim jako epidemii. Podívejme se realisticky na množství případných rekrutů pro naši věc.
Nejprve vyloučíme možná polovinu americké populace, která je ne-bílá nebo židovská. Pak vyloučíme 80% bělochů, kteří se považují za křesťany. Dále eliminujme všechny, kteří pobírají částky z kterékoliv úrovně vlády, jako je sociální zabezpečení, lékařství, armádní a policejní plat nebo důchod. Dále vylučme všechny, kteří mají velké bohatství, poněvadž vytvoření bílého národa znamená konec jejich privilegovaného životního stylu. Samozřejmě jelikož jsou poslední mladé bílé ženy touhou všech mužů všech ras, mohou si psát vlastní lístek ke komfortu a potěšení uvnitř systému. Tyto se dobrovolně k naší věci nepřidají. Vylučme „americké vlastence“, kteří jsou svedeni zprzněním teritoriálního instinktu, daného přírodou, a zkaženi našimi sionistickými pány.
Mimochodem otupení tohoto instinktu je důvod proč bílý muž sleduje barevné atlety ze svého vlastního území.
Dokonce hezké bílé roztleskávačky svlékají mokré kalhotky před zvířaty, která nikdy nevynalezla kolo nebo psaný jazyk. Podprahová zpráva vyslaná všem bílým dívkám je jasná a neměnná.
Dále eliminujeme všechny, kdož mají v rodině člena, který se spářil se Skraelingem (ne-bílým), poněvadž budou obvykle bránit zájmy kříženého potomstva před přežitím naší rasy.
Když to všechno sečteme, při nalézání potenciálního množství rekrutů k naší věci budeme vždy převýšeni počtem 100:1, pokud ne 1000:1. Rozsvěcuje se panu Skunkovi a kolegům?
Takže se vás ptám, hovoří váš „vůdce“ o skutečných poměrech a možných řešeních, nebo stále opakuje stejný odpad pravicového křídla?
Nadějně byl alespoň oklamán starou hrou na levici vs. pravici, konzervativce vs. liberály, demokraty vs. republikány a podobně. Ve skutečnosti naše rasa nemůže přežít bez výhradně našich vlastních národů. Ve skutečnosti je Amerika jako bílý národ mrtvá. Je to kráčející mrtvola, avšak musíme si pamatovat, že umírající bestie je nejvíce nebezpečná. Máme dvě možnosti. Zaprvé se odstěhovat zpět do východní Evropy, Ruska, Ukrajiny atd. a varovat tamější lid. Zadruhé se pokusit vytvořit bílý národ na americkém kontinentě. Napsal jsem krátký román jménem „KD Rebel“ užívaje v něm druhý scénář. Avšak musíte si uvědomit, že realizace tohoto nového národa musí začít tajně. Kvůli vlastním důvodům pro začátek obhajuji skalnaté hory Colorada.
Tetování, svastiky, konfederační vlajky, emblémy, projevující rasovou hrdost okolí jsou ekvivalentem namalovanému terči na hrudi. Přenechejte to několika mluvčím, kteří přijmou rizika. V okupované zemi se moudrý muž sám neidentifikuje nepříteli.
Výživa a očista nového národa jsou záležitosti, o nichž se tady nebo veřejně raději nediskutuje. Vyjma vyřčení, že mnohé musejí být utajovány. Očišťovací akce musí být kdykoliv možnou prací osamělých vlků, kteří nikde jinde nehovoří o svých akcích. Ani manželkám, kamarádům, příbuzným nebo komukoliv. Chvástání je sebevražda. Jak řekl jeden filosof před 200 lety: „Tři mohou udržet tajemství jestliže jsou dva z nich mrtví.“
Pamatujte za co bojujeme. Pro mě je to zachování krásy bílé árijské ženy na Zemi. Není to kvůli naší schopnosti vytvořit důmyslné technologické přístroje. Naše technologie je vždy poskytnuta jiným rasám, a/nebo užívána proti nám. A tato technologie bude užita v pokusu špehovat a zničit národ, který musíme vytvořit. Učte se významu mazanosti. Odvaha bez prohnanosti je sebevražda. Stateční árijci zabíjí statečné árijce po nespočetná staletí zatímco zbabělí ale mazaní židé ovládají svět. Takže pod krutým přírodním zákonem, přežití nejschopnějšího, jaká je cennější vlastnost? Prohnanost nebo odvaha? Vlastně potřebujeme obě! Já s vámi zůstanu za pravdu, realitu, rozum a 14 slov.
My musíme zajistit existenci našich bílých lidí a také budoucnost pro naše bílé děti.