14 Words Global Network

Pengar

Det är med pengar som organiserade judar, vissa kallar dem sionister, erövrade världen. Alexander, Caesar, Napoleon och Stalins arméer har försvunnit, men den väldiga makten över den internationella finansen marscherar vidare i dess obevekliga sökande efter total världsdominans. President Clintons resa till Kina slutförde den sionistiska nya världsordningen precis som planerat av deras kabbalistiska mål den 4 juli 1998.

Inte för att det inte är en del lösa trådar att knyta ihop, en del nationalister att likvidera och fortlöpande underhåll. Fundamentalistiska muslimer, östeuropeiska oliktänkare och andra utanför maktcirkeln som håller en svag låga av motstånd vid liv, men makthavarna i alla betydande länder går till sängs med Sion. Om de motarbetar att deras länder blir förstörda av penningmakten, så införs handelsförbud, hyperinflation av deras valuta och fler trick av de verkliga världshärskarna.

Vad är då den här saken som kallas "pengar"? Hur använde Sion det för att erövra världen? Varför ägnar vi en livstid åt att jaga dem, när vi likväl inte förstår oss på spelet? Antagligen är inget viktigare i vår kamp för frihet och seger, för de 14 orden, än att förstå att penningspelet spelas av den internationella finansen.

Låt oss se tillbaka på ett avlägset scenario, så långt bak i historien att det exakta datumet bara är en gissning. När människan började samlas i sociala strukturer var det för säkerheten och för att förbättra kvaliteten på livet. När samhällen skapades, blev det ofta fördelaktigt att byta varor med varandra, anta att en man blev skadad under en jakt men kunde fortfarande göra spjut till andra som fortfarande kunde jaga, då var byteshandel en praktiskt och bra lösning.

I alla fall, när samhällena växte och började kommunicera med varandra, blev byteshandeln komplicerad. I vissa fall hade varorna olika värde, eller kanske bara var tillgängliga under vissa säsonger under året, uppenbarligen behövdes något som höll värdet.

Vi vet inte vad för saker som användes först för att underlätta byteshandel, men till slut, av logiska skäl, blev guld och silver de vanligaste valen. Eftersom att vägning av guld och silver vid varje transaktion innebar vissa problem (tillexempel exakta eller universala skalor.) Bankerna bestämde sig därför att smälta ner guld och silver till mynt vars renhet kontrollerades av regeringen. Hittills är allt bra, en metod för växling skapades och pengarna är begränsade till dess två lämpliga funktioner (1: En metod för byteshandel, 2: Ett lager för inre valuta.)

Dessvärre har det alltid varit sionisterna som har placerat personlig girighet och vinst framför folkets bästa. Korruption av det ärliga valutasystemet är kanske den snabbaste och enklaste vägen till makten, antagligen var inflation det första steget. Genom reducering av renheten i guld och silver mynten kunde bankmännen/makthavarna trycka fler mynt medan de behöll de mest dyrbara metallerna för dem själva. Den här planen bleknar till obetydlighet i jämförelse med ocker. Med ocker menas att man belägger utlånade pengar med ränta, det spelar ingen roll om räntan är 5 procent, 20 procent eller 90 procent det är fortfarande ocker. Den enda skillnaden mellan 5 procent och 90 procent är hur lång tid det tar innan ockrarna äger allt inom den nationen som tillåter detta brott. Det är igenom ocker som Sion erövrade världen, och genom ocker tillskansade de sig makten för att döma den vita rasen till döden. En rättmätig gammal religiös text dömde ockrarna till döden. Ocker är slaveri och mord igenom bedrägeri eftersom låntagaren spenderar en stor del av hans dyrbara timmar på jorden för att tjäna långivaren.

Låt oss se saken ur ett större perspektiv, Joe Blow, den typiska ärliga, hårt arbetande mannen har blivit övertygad av media att han ska köpa ett hus, det är såklart hans första misstag, för att i ett land med skäliga skatter "äger" inte gemene man någonting, gemene man hyr av regeringen men det är en annan historia.

Joe går till den lokala banken och ber om ett lån på 50 000 dollar för att köpa ett hus. Banken kollar upp Joe och ser att han är en hårt arbetande man, de godkänner lånet. Joe skriver på ett kontrakt som förbinder honom till att betala ränta på 10 procent (ocker) med en amorterings tid på 30 år. Det Joe inte tänker på är att den totala summan efter 30 år uppgår till 200 000 dollar. Nu, precis som jag pekade ut tidigare är pengar ett lager för värde, med andra ord, utlånaren har precis tjänat tre hus (eller pengar till att köpa tre stycken hus) och det gjorde han utan något arbete alls. Han högg inte ner några träd, han sågade inget virke, han slog inte i några spikar, han utförde inget arbete.

I ett land likt Amerika där praktiskt taget all handel utförs på kredit, är det rätt uppenbart varför och hur de sionistiska bankerna har tillskansat sig all rikedom och överflöd.

Stanna upp ett slag, gråter den oinformerade, lånar inte bankerna ut pengar som är insatta för deposition av andra arbetande människor? Utför då inte dessa också ocker? Till en viss del så medverkar vanligt ärligt folk i denna plan, men de får bara en bråkdel av kakan. För de vet ingenting om det riktiga bedrägeriet "fractional reserve banking". Enkelt förklarat, vi har en liten stad med en bank, ett hundra personer av invånarna deponerar 100 dollar var i banken till 5 procent ränta, det är 10 000 dollar på banken.

Nu bestämmer sig gamle ärlige Joe Blow för att köpa en Ford pickup som kostar 10 000 dollar. Han går till banken igen och efter en kreditupplysning så skriver han på ett kontrakt där han förbinder sig att betala 14 000 dollar till banken. Joe tar sin check på 10 000 dollar och går till sin lokala Ford återförsäljare där han hämtar sin nya pickup. Samma kväll beger sig Fordsäljaren till samma bank som lånat ut pengarna till Joe och deponerar sin check. Så vid dagens slut så har inte ett enda cent lämnat banken, men banken har tjänat 4000 dollar på räntan som Joe har lovat att betala.

Nästa dag så ser Joes granne hans nya pickup och bestämmer sig för att även han ska köpa en sådan. Grannen går till banken och upprepar proceduren och vips så har banken tjänat ytterligare 4000 dollar. Vi ser då att de ursprungliga 10 000 dollar insatta av 100 ärliga människor lånas ut om och om igen tills banken mottar ränta på hundratusentals dollar, en förmögenhet av lån, men bara 10 000 dollar deponerat. Såtillvida att bilhandlarna inte kommer in och kräver pengar för bankernas checkar så fortsätter planen att växa, och naturligtvis så behåller bankerna tillräckligt med pengar i valven för att täcka en sådan situation. Pengarna i valven kallas "fractional reserve". Självfallet måste alla banker samarbeta i denna plan och lösa in varandras checkar, regeringen måste införa lagar som förbjuder tillbakadragande av valuta och förhindrar ett försäkringsmedel som kallas "FDIC" "Federal Deposit Insurance Corporation." Ifall banken utsätts för ett rånförsök måste banken först säkerställa att planen inte är hotad av ett avslöjande.

Framtill 1960 så gick det att lösa in pappersvaluta, silver eller guldcertifikat mot värdefull metall på varje bank. Dagens pappersvaluta är blott en banklapp, eller ett bevis på en skuld. På detta sätt kan "pengar" tryckas upp och utkomma i obegränsad upplaga, utan mängden guld eller silver som representerar dess stående värde. Sedan bankerna började ta ränta (ocker) på varje dollarsedel som blev tryckt, kan bankerna effektivt ta emot 1 000 - 2 000 procent mer än det egentliga värdet på de trycka sedlarna, utan att de behöver ha dyrbara metaller i deras valv. Det här är det massiva bedrägeriet "Fractional Reserve Banking”. För att ärliga pengar ska kunna existera måste bankerna ha guld eller silver som motsvarar summan av den trycka pappersvaluta. Bankernas valv måste vara öppna för folket eller deras representanter att inspektera när som helst och straffet för förfalskning av valutan måste vara kapital bestraffning.

Uppfinnandet av pappersvaluta öppnade dörrarna för obegränsade bankbedrägerier. Att pappersvaluta är praktiskt är ju uppenbart. Att bära omkring på stora kvantiteter silver eller guld kan skapa problem med både säkerhet och transport. Om det vore så att varje enhet av den trycka valutan representerar en specifik mängd guld eller silver av en speciell renhet, som deponeras av bank eller regering, skulle räntan försämras. Med andra ord om en 20 dollarsedel representerar ett ounce (28gram) 99,9 procent rent guld, som man kunde lösa in på ägarens begäran, så skulle möjligheterna för fusk vara minimala.

Så fort ockret har införts i en nation har bankmännen obegränsade medel. Deras nästa steg är att skydda sina intressen med media som deras främsta redskap, så idag ser vi CNN, Time-Warner, ABC, Disney Studios, The New York Times, the Washington Post, förläggarna, filmstudior osv. Alla har de gemensamt att de ägs av sionister. Kontrollen över median ger sionisterna också all makt, eftersom median kontrollerar massans sinne. Mediabaronerna har fullständigt kontroll över politiken eftersom de bestämmer vilka som ska bli kandidater, vem som framställs fördelaktigt, vem som blir kallad extremist och så vidare. Politikerna utser sen domarna som i sin tur till och med bestämmer vart dina barn ska gå i skolan och med vilka. Det är många aspekter som styr systemet men bakom allting står alltid den väldiga valutamotorn som får sitt bränsle igenom ocker. Med ocker styr bankmannasläktet av Sion Amerika, med medlemmar som Albright som utrikesminister, Cohen som försvarsminister, Berger styr över "National Security Agency", Ruben som finanssekreterare och Greenspan som chef över "Federal Reserve" (the fed), tillsammans styr de världen, Clinton är bara deras marionettdocka. Vilket för oss till de centrala bankerna, liknande det privata bolaget "the Federal Reserve."

De tre senaste cheferna för "the Federal Reserve" har varit judar vid namn Greenspan, Volker och Burns. All valuta i Amerika är belånad till existensen av ocker betald till "Federal Reserve", det är därför Amerika står i skuld för flera miljarder dollar. Sion får sin andel av varje dollar. "The Fed" bestämmer till vilken ränta pengar ska lånas ut och det kontrolleras av ett annat stort skämt som kallas "the stock market."

Den såkallade patriotiska rörelsen har sedan länge blivit plågad av författare till "investeringsnyhetsbrev" som påstås veta om hemligheterna bakom aktiemarknaden. De är skojare och det vet de om. Allt "ickejudarna" kan göra är att bråka om smulorna, aktiemarknaden går upp när de judiska cheferna på "the fed" sänker utlåningsräntan och aktiemarknaden går ner när "the fed" höjer räntorna. Uppenbarligen så vet miljardärjudarna i förväg när det är dags att sälja eller köpa, och gör därför vinster på hundratals miljoner. De som inte tror att judarna samarbetar eller att konspirationen inte längre varar, borde läsa "Isaiah 60:12", "Nationen eller kungariket som inte tjänar oss skall förgås, de nationerna skall bli fullständigt tillintetgjorda." Personerna borde även läsa berättelsen om Josef och hur "pengarna misslyckades" i Genesis 47:14. Om israelerna var förföljda i Egypten, hur kan det då komma sig att Josef kontrollerade alla pengar inom nationen? Det verkar som att lögnerna om evig förföljelse inte är så svåra att avslöja.

Frågan ber om att bli ställd, hur kan vårt folk leva och blomstra i de ockuperade före detta vita nationerna? Det ultimata svaret är såklart att på lång sikt kan vi varken överleva eller blomstra om vi styrs av Sion. På kort sikt kan vi emellertid minimera skadan igenom att förbli skuldfria, att undvika kreditkort i största möjliga mån, särskilt de kreditkort som har en medelränta på cirka 18 procent, de bör undvikas som en plåga. Om du måste låna för att köpa någonting, försäkra dig om att det är en vara som ökar i värde fortare än räntan du betalar på lånet så att det går jämnt ut. Med andra ord, om du kan låna pengar till 10 procent ränta för att köpa någonting som fördubblar sitt värde på fem år, anpassat till inflation och skatter, så kanske det är klokt att låna, men hur som helst så är en sådan plan full av risker.

Byteshandel är ett riktigt fördärv för bankgangstrarna och deras underhuggare i regeringen, lär dig att byta klokt och förbigå ockersystemet, sedan ska du såklart bara idka byteshandel med rasligt besläktade människor, när i den utsträckning det är möjligt. Slutligen, det borde inte behöva påpekas att ocker mellan rasligt besläktade människor är förbjudet, utan undantag. När vi har vår egen folkliga nation kommer inget ocker att förekomma. Kom ihåg att den första djupgående revolutionära handlingen du kan göra är att gå ur deras system.