14 Words Global Network

Slutlig Adress

Från Plates, Sokrates och Catos era till Da Vincis och Michelangelos, till Lockes och Shakespeares, till Jeffersons och Franklins, så har västerns civilisation uppstått från kreativa genier från närbesläktade folk.

Från denna vidsträckta vy, har denna tidsperiod bara varit ett litet moment och en ärofylld dröm. Framtiden kommer att visa vilken slags civilisation som vill följa när den Vita människan dör ut. Hur sorgligt och ironiskt är det att den Amerikanska republiken, som var formad enbart för bevaringen och främjandet för den vita människan, blev föremålet som förstörde den, både här och i dennes Europeiska hemland.

I många år har jag kämpat på alla sätt som är möjliga för en ensam och maktlös person, att bryta skynket av stål och visa mitt folk att dessa saker som bevaras, främjas, och påtvingas oss av dem som idag kontrollerar Västerlandets affärer har förstört varenda civilisation som vi någonsin byggt! Jag hänvisar till sådana saker som barnamord genom abortering, ett bruk som har lett till mördandet av 15 miljoner bebisar av min egen sort, och som skyddas av regeringen och de federala domstolarna; homosexualitet, vars anhängare tvingas på oss som förebilder och lärare åt våra barn av regeringen och de federala domstolarna; och värst av allt, den avsiktliga förstörelsen av vår rasliga existens!

De som har sänts ut för att förstöra den sista kvarlevan av Västerlandets människa vet helt klart att inget folk kan fortsätta existera utan ett eget land i vilket de kan propagera, försvara och främja deras egen sort. De vet även att det folk som inte är övertygade om sin egen unikhet och värde kommer att förgås, och det är därför som jag förtalas och förstörs när jag visar att nästan varje förbättring i mänsklighetens tillstånd kommer från det produktiva sinnet tillhörande den Västerländska Människan.

Den vita rasen är nu en liten minoritet i världen, men den förnekas inte bara en egen nation, utan även den integriteten i ett eget territorium som är nödvändigt för dess överlevnad. Skulden hos dem som medverkar i denna utrotning av denna människoras kan inte tillräckligt beskrivas i de dödligas vokabulär! Angående åklagarna i detta fall, säger jag bara att fortsättandet av denna makt är baserad på mened, så är de Amerikanska juridiska ombuden lika hårda som Gibraltars klippor! Men om naturlagarna tillåter rättvisans eller karma skuldens koncept, så skulle de gå på kvicksand.

Att denna rättegång ens äger rum är en förbrytelse mot det konstitutionella skyddet mot att bli åtalad för samma brott två gånger! Det legala maskineriet och den lagvrängning som är inblandade i att sätta en man i potentiell fara att få fängelse i oändlig tid två gånger för samma åtalspunkt, genom att ändra den legala beskrivningen för den åtalspunkten, genom att ändra juridiken och så vidare är fullständigt frånstötande för den Anglosaxiska rättvisan och är totalt i motsats till både själen och avsikten för konstitutionen. Denna galna mani hos de som kontrollerar den Federala regeringen i USA att straffa och förstöra varje vit man som gör motstånd mot den överlagda uppblandningen och mordet på hans snabbt försvinnande Ras är påtaglig.

Historien förebrår en oerhörd fasa för den sista generationen av Vita barn, om jag och andra som kommer efter mig inte lyckas väcka vårt folk från deras dödssömn. Vår uppgift är lika simpel som överväldigande viktig: VI MÅSTE SÄKRA EXISTENSEN FÖR VÅRT FOLK OCH EN FRAMTID FÖR VÅRA VITA BARN! Vad du gör för den åsidosättande historiska auktoriteten, det du gör för mig spelar ingen roll! Jag är inte en modig man; jag kommer att dö tusen gånger som en filosof, istället för en gång som en soldat. Men jag har med vilje sått detta öde, och jag kommer inte att krympa inför det!

Snart kommer ni att få höra en person som pratar om sina otvivelaktiga religiösa tankar. Kanske kan makten från den religiösa tron rädda den Västerländska människan i denna sena timme, eller kanske den gudomliga försynen hjälper till. Om inte, så måste de som revolterar mot tyranniet fortfarande acceptera konsekvenserna med en axelryckning, annars är de varken Patrioter eller män!

Jag säger inget mer…