14 Words Global Network

Valhall

I våra förfäders Nordisk-Germanska religion sades att en krigare som inte dog i sängen åkte till ett rike som kallades Valhall. I detta rike skulle han spendera sina dagar i heroiska strider, medan nätterna bestod av belöningar för tapperhet. Den främsta belöningen bestod av sensuell erotisk njutning med vackra jungfrur som kallades valkyrior.

Denna lärdom var själklart inte unik för Wotanismen, den finns i många religioner som grundats av adepter i de uråldriga ”mysterierna”. Till exempel Islam lär ut att den som ger sitt liv för Allah kommer få 70 oskulder i paradiset.

Religionerna i mellanöstern har såklart förvanskat mysterierna. Så vad betecknar Valhall och hur är det relaterat till vår kamp mot folkmord?

Grundbulten är reinkarnation på Midgård. De dagliga striderna representerar successiv inkarnation på Midgård, alltså jorden. Valkyriorna representerar belöning eftersom vackra kvinnor är det största begäret och motivationen för unga, friska män.

Vi får undersöka om våra förfäders läror har värde och validitet i denna desperata tid. Först vill jag klargöra några ord från en tidigare avhandling. Allt som finns består av elektromagnetiska krafter och mönster, ledda av våglängder och vibrationer. Detta inkluderar atomisk struktur, biologiska livsformer och tanker eller idéer.

I de uråldriga mysterierna kallades de mönster av energi som skapar tankar för själen eftersom mönster av elektromagnetisk energi kan existera utanför biologiska livsformer. Därför kommer jag under resterande del av denna avhandling använda termerna ”själ” och ”mönster” tillsammans eller utbytbart. Energi är såklart odödlig, även om den kan ändra form.

Enligt vår inhemska Wotanistiska (Odinistiska) religion, och mysterierna, när vår fysiska kropp dör så väljer våra själmönster att återvända till Asgård, vilket innebär sammansmältande med det kosmiska sinnet, symboliserat av allfadern, eller att gå till Valhall, vilket innebär reinkarnation till en annan cykel av stridande på Midgård, d.v.s. jorden.

Dessa själsmönster som gled genom livet utan att slåss kallades trälar. Vid fysisk död sades deras mönster upplösas till ett kaos av energi utan form eller tanke. Detta är de nordiska religionernas Hel.

Allfadern hatar den själ som vägrar slåss. Även i de dolda kodade budskapen i uppenbarelseboken i den kristna bibeln, i kapitel tre, ”Gud” kräver att dödliga skall vara antingen varma eller kalla, men de ljumna spottar han ut. Läsaren skall vara medveten om att när kristna mördade, torterade och dödade följarna av Wotanismen så infiltrerade adepterna kyrkan och kodade mysterierna in i bibeln, framförallt Kung James bibel.

Poängen är att det kosmiska sinnet, sammanslagningen av universums elektromagnetiska mönster kommer inte tolerera trälar som vägrar kämpa. Man kan, med rätthet, kalla allfadern för en känslovampyr. Det som är för evigt och odödligt kan inte känna de känslor som dödligt biologiskt liv kan känna.

Allfadern kan inte frukta döden eller känna lätthet inför undkommande av döden. Allfadern kan inte känna njutningen av en intensiv orgasm med en vacker kvinna. Vi har blivit skapade över eoner, genom styrd evolution, så att allfadern kan, genom oss, uppleva känslor. Ve den träl som bekämpar allfaderns plan. Allfadern är inte moralisk på det sätt som främmande religioner deklarerar. Allfadern skapade lejon för att äta lamm, vargar för att äta rådjur, hökar för att äta sparvar, och mänsklighetens raser för att slåss om kvinnor, territorium, makt och liv. Slagen är vare sig goda eller onda. De är enbart fakta för allfaderns plan. Ett folk som förnekar planen kommer att gå under. I själmönstrens cykler så vinner krigare och trälar går under, antingen i denna cykel eller annan.

Några har frågat, betyder det att det inte finns några fysiska belöningar för krigarna i Midgårds rike? Kvinnor har frågat om de är dömda till att vara själlösa belöningar för martyrskap? Vi tar en titt på naturens lagar och mysteriernas läror.

Enligt mysterierna så tar själen, varje gång den återvänder, med sig lite mer minne av tidigare inkarnationer. Så att krigaren till slut kommer få njuta av sina belöningar i sin fysiska kropp. Under naturlagarna så måste den överlägsne hannen föröka sig med många kvinnor och trälarna skall inte föröka sig alls. Så det fungerar tillsammans, som Odens plan och naturens lag.

Vad gäller kvinnor så avspeglar den fysiska kroppen själen. Den utvecklande, reinkarnerande kvinnan kommer välja allt vackrare ansikten och kroppar. Eftersom inget i den naturliga världen gör en kvinna lyckligare än att bli åtrådd av en stor krigare så är också rollen av en valkyria en stor belöning.

Tron på detta är varför våra vikingaförfäder inte hade någon fruktan för döden, vare sig det gällde i krig eller att korsa oceaner i ett litet fartyg. De var allfaderns skapare av känslor alltmedan de färdades mot Valhall. De var Odens lejon, vargar och hökar i mänsklig form.

I dagsläget när arvtagarna till folket i Nord, vikingars avkomma, står öga mot öga med utrotning genom Muspelheimarnas komplott, kanske ingenting är viktigare än att titta på våra rötter, inklusive vår inhemska religion? Eftersom mixningen av raser och den oundvikliga rasblandningen som följer är folkmord så kanske vi måste veta att förstörelsen av de olika deltagarna (raserna) bryter mot allfaderns plan?

Kanske de fjorton orden, ”VI MÅSTE SÄKRA EXISTENSEN FÖR VÅRT FOLK OCH EN FRAMTID FÖR VÅRA VITA BARN” är ett gudomligt kommando från allfadern, det kosmiska sinnet, universums kreativa elektromagnetiska supersjäl?

Det verkar ha funnits en anledning till att vår ras’ mördare så ilsket förföljde vår inhemska religion.

Vi måste åter en gång minnas att naturen och naturlagarna är verket av allfadern och därmed också dennes intentioner. Samt att den första och högsta naturlagen är bevarandet av sin egen sort. Så gå framåt för att uppnå de fjorton orden, utan fruktan för något. Inte fängelse, inte smutskastning från Muspelheimarna eller deras förrädiska shabbaz goy, inte ens döden.

Om vi inte vill kalla våra heroiska förfäder för idioter och lögnare, då är seger och valkyrior vår säkra belöning, antingen i denna cykel eller nästa.